Sluiten

Living Planet Report


Wat is het Living Planet Report?
Het Living planet Report is een tweejaarlijkse wetenschappelijke publicatie, waarin de 'gezondheid' van de aarde wordt gemeten. Op 30 september 2014 is de tiende editie van het Living Planet Report verschenen.

Belangrijkste conclusies
Het WNF Living Planet Rapport 2014 laat zien dat het niet goed gesteld is met de gezondheid van de aarde: de biodiversiteit op onze planeet is in veertig jaar tijd gehalveerd. Belangrijkste oorzaken zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing. Diersoorten die in zoetwater leven staan het meest onder druk. In meren, moerassen en rivieren zijn de populaties vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Maar er zijn ook lichtpuntjes: als gebieden een beschermde status hebben, blijkt de afname van de soortenrijkdom veel minder sterk.

Wat kunnen we doen?
Door het behouden en beschermen van natuur, het duurzaam produceren van voedsel en energie en door minder en beter te consumeren kunnen we een stap zetten om binnen de grenzen van één aarde te leven. Doe nu de test en kijk wat jij kunt doen om je voetafdruk te verkleinen. Samen geven we de aarde door!